toppbild för rullskidor.nu

Åk rullskidor på rätt sida av vägen

Träningsgrupp åker rullskidor på höger sida av vägen, skate

Rullskidor längs bilvägen kan vara förenat med fara och därför är det viktigt att följa trafikreglerna. Grundregeln är att du ska åka på höger sida av vägen när du åker rullskidor. All framförsel som går fortare än gång/löpning ska ske på högersidan om det är lämpligare. Det är också där du till exempel ska cykla längs vägen.

Åka rullskidor på gång- och cykelväg

En person åker rullskidor på högersidan på gångvägen

Rullskidor räknas ändå som gående i trafiken så det är tillåtet att åka rullskidor på gång- och cykelvägar. Även här ska du tänka på att hålla dig på högra sidan. Enda undantaget är om du åker långsamt, i gångfart, och då kan du hålla dig till vänster.