Bästa rullskidan Swenor Fibreglass

Menu:


Nyheter:

Juli 10, 2012:
skidan.se

Mars 29, 2009:
Vasalöparen

Mars 26, 2009:
Smartson

Aug 28, 2008:
Götebors posten

Rullskidtest 2012

Fakta om testen.

Tolv stycken personer deltog i testgruppen för rullskidor allt från nybörjare till elever på skidgymnasium och goda Vasaloppsåkare.

Testen gick så här; vi delade upp teståkarna till tre grupper och lika många tillfällen för att eliminera påverkan inom gruppen. Det annars så välkända grupptrycket! Vid samtliga tillfällen var asfalten torr. Testbanan var ca 600m lång och bestod av en uppförsbacke, nedförsbacke samt en platt sträcka och en vändning i relativt hög fart, dvs det krävdes att man trampade runt med rullskidorna. Alla ”växlar” användes; diagonal, stakning, stakning med frånskjut och nedför.


Fördjupning

För att ytterligare fördjupa testen så valde vi ut de rullskidor som placerat sig topp tio och satte en rutinerad åkare(Torbjörn) på dessa och åkte till Piteå och rullskidbanan där.Torbjörn åkte 10 varv på 2 km slingan dvs ett varv per rullskida.En rullskidbana är ofta mer kuperad och har utförsbackar med svängar som ställer höga krav på åkaren och rullskidorna. De rullskidor Torbjörn var tryggast men i utförskörningarna och svängar i hög fart var Elpex Wasa och Swenor Alutech. I övrigt var det inga större avvikelser från det ordinarie testet.


Värt att nämna!

Elpex och Fischer deltog i testen, vilket de inte gjort i tidigare tester gäller även testerna som Smartsson, GP och Vasalöparen har gjort.


Så här presenterar vi testen!

Vi kommer att presentera Teståkarna samt deras topp tre lista, deras testprotokoll kan du även läsa. Eftersom vi testade 19 par testade åkarna mellan tre till fem par sen fyllde de i testprotokollet, justeringar gjordes av teståkarna efterhand och när testen var över gjorde åkarna en topp tre lista oberoende av poängsättningen de hade gjort. Ett försök att eliminera felkällor som kan uppstå med relativa betygssättningar.Problem med utrustningen.

De rullskidor vi har haft problem med under testen är Oneway 5 där backspärren krånglade en del. Oneway 7 upplevdes som mindre stabil än tex Oneway 5 detta beror på att vi valde att montera en Nisplatta på dessa! Därav blir testresultatet lite missvisande för denna modell. Alipna där stänkskärmen fram går så långt över däcket att den tog tag i hjulet och bromsade skidan.

Åkarna bedömde följande.

Likhet= Hur upplever du rullskidans försök att efterlikna en längdskida i åkkänsla.

1= Inte alls 5= mest likt en längdskida.

Stabilitet= Hur upplever du att rullskidan uppför sig. Är det som första gången du åkte skridskor? Eller står du stadigt? Nedför?

1= Vinglig, ostabil 5= Stabil.

Hanterbarhet= Hur känns rullskidan när du svänger(trampar runt) samt när du ska stanna.

1= Svårhanterad 5=
enkel att kontrollera.

Vibrationer= Går rullskidan mjukt eller känns vibrationerna väl?

1= rullskidan vibrerar mycket 5= skidan går mjukt.